Jak piszemy: uprzejmie czy uprzejmię?

uprzejmie

Poprawna pisownia

uprzejmię

Niepoprawna pisownia

Przysłówek uprzejmie, pochodzący od przymiotnika uprzejmy (miły, życzliwy w stosunku do innych), piszemy, używając U otwartego.

Wątpliwości odnośnie zapisu wyrazu pojawiają się, gdyż błędna pisownia (z ę na końcu) jest bardzo rozpowszechniona.

Przykłady:

Uprzejmie informuję, że mój syn będzie dziś nieobecny na zajęciach.
Odmówiła mi uprzejmie, lecz stanowczo.

Komentarze