Jak piszemy: w skutek czy wskutek - razem czy osobno

wskutek

Poprawna pisownia

w skutek

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest wskutek.

Wskutek jest przyimkiem, wprowadzającym informację o jakimś zdarzeniu lub jego przyczynie.

Wskutek to zrost, jednak niegdyś był połączeniem przyimkowym. Takie formy zawsze pisane są łącznie.

UWAGA: Niepoprawną formą jest również na wskutek, które jest połączeniem dwóch wyrażeń: na skutek (z powodu czegoś, z jakiegoś powodu) i wskutek. Obie formy są od siebie niezależne, dlatego nie można ich łączyć. Na skutek jest wyrażeniem przyimkowym, które zapisujemy rozłącznie.

Przykłady:

Wskutek zderzenia pięciu samochodów, droga była zablokowana przez kilka godzin.
Wskutek tego zajścia zakaz obowiązuje do odwołania.
Konferencja zostaje odwołana wskutek choroby prelegentów.

 

Komentarze