Jak piszemy: wbród czy w bród - razem czy osobno

w bród

Poprawna pisownia

wbród

Niepoprawna pisownia

W bród należy do wyrażeń przyimkowych, które zawsze zapisujemy rozłącznie.

W bród – pod dostatkiem, ogrom lub bardzo dużo. Oznacza także sposób przeprawiania się przez rzekę pieszo lub konno.

Wyrażenia przyimkowe to takie połączenia przyimków z rzeczownikami lub przysłówkami, liczebnikami i zaimkami, które zapisywane są osobno bez względu na znaczenie.

Przykłady:

Nauki mam w bród, ponieważ zbliża się koniec roku szkolnego.
Rozpoczęcie sezonu to znak, że przed nami w bród pracy.
Prowadząc konia w bród, udało mu się przejść na drugą stronę rzeki.

Komentarze

~ Dkdffnijd
4/2/19, 2:02 PM
Nie przydatne!