Jak piszemy: włorzyć czy włożyć

włożyć

Poprawna pisownia

włorzyć

Niepoprawna pisownia

Czasownik włożyć zapisywany jest z użyciem ż.

Włożyć jest czasownikiem dokonanym od wkładać, oznaczającego umieszczenie czegoś w czymś, wewnątrz czegoś, wetknięcie.

Pisownię tego czasownika przez ż wyjaśnia oboczność ż:d (zgodnie z regułami ortografii ż pisane jest zawsze wtedy, gdy w wyrazach pokrewnych wymienia się na d, dz, g, h, s, z, ź), a więc: włożyć, bo wkładać.

Przykłady:

Jeśli uda ci się włożyć w to trochę serca, efekty tego cię zaskoczą.
Na wycieczkę w góry proszę włożyć wygodne buty.
Możesz włożyć jego słowa między bajki.

Komentarze