Jak piszemy: wpełni czy w pełni - razem czy osobno

w pełni

Poprawna pisownia

wpełni

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem w pełni jest pisownia rozłączna.

W pełni, czyli całkowicie lub zupełnie.

W pełni należy do wyrażeń przyimkowych, które zawsze zapisujemy rozłącznie.

Przykłady:

W pełni rozumiem twoje poglądy.
Jeśli nie będziesz w pełni zaangażowany w pracę, zwolnią cię.
Udało mi się w pełni wykorzystać ten wolny czas.

Komentarze