Jak piszemy: wrazie czy w razie – razem czy osobno?

w razie

Poprawna pisownia

wrazie

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem w razie jest pisownia rozłączna.

W razie, czyli w razie czego, w przypadku, jeśli, jeżeli, itd.

W razie jest wyrażeniem przyimkowym, które – zgodnie z zasadami ortograficznymi – zapisujemy rozłącznie.

Przykłady:

W razie niepowodzenia, mamy plan B.
W razie potrzeby, skontaktuj się ze mną.
Rozkład jazdy ulega zmianie, w razie pytań prosimy o kontakt mailowy.

Komentarze