Jak piszemy: zato czy za to - razem czy osobno

za to

Poprawna pisownia

zato

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest pisownia rozdzielna.

Za to jest spójnikiem występującym w znaczeniu ale, lecz, jednak, natomiast.

Za w połączeniu z to tworzy wyrażenie przyimkowe. Takie formy, zgodnie z zasadami ortograficznymi, zawsze zapisujemy rozłącznie.

Przykłady:

Nie studiuję, ale za to mam ciekawą pracę.
Chcę ci za to wszystko po prostu podziękować.
Uznaliśmy za to, że takie zachowanie jest niesprawiedliwe.

Komentarze

~ Dawid Kosiorowski
12/1/20, 10:11 AM
Dzienki
~ Łysy
10/28/20, 6:19 PM
thx bro
~ Notch is our true god
5/5/19, 6:18 PM
dzieki man