Jak piszemy: zpróbuje czy spróbuje

spróbuje

Poprawna pisownia

zpróbuje

Niepoprawna pisownia

Czasownik spróbuje zapisujemy z użyciem s.

Spróbuje jest formą czasownika w 3 osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym, pochodzącym od spróbować. Spróbować oznacza sprawdzenie smaku potrawy, postarać się coś zrobić lub odważyć się.

Błędne zpróbuje wynika z wymowy. Obecność dwóch głosek bezdźwięcznych (s i p) wymusza uproszczenie artykulacji, a więc zamiast s wymawiane jest jako z. Warto w tym miejscu przypomnieć także o zasadzie ortograficznej, która mówi, że s piszemy zawsze przed spółgłoskami bezdźwięcznymi (p, t, k, f, s, ś, sz, c, ć, cz, ch).

Przykłady:

Jeśli przyjdzie, spróbuje nowej potrawy.
Spróbuje dać jej jeszcze jedną szansę.
On spróbuje dziś poprosić o podwyżkę.

Komentarze