Jak piszemy: sprzedaż czy sprzedarz?

sprzedaż

Poprawna pisownia

sprzedarz

Niepoprawna pisownia

Na końcu rzeczownika sprzedaż powinniśmy napisać Ż. Wątpliwości odnośnie zapisu tego słowa mogą wynikać z zasady ortograficznej, która mówi, że w wyrazach zakończonych na –arz piszemy RZ.

Sprzedaż należy jednak do wyjątków od tej reguły. Podobnie jak instruktaż czy blamaż.

Przykład:

Sprzedaż internetowa książki ruszyła, zanim ta pojawiła się w druku. Co za blamaż.
Instruktaż mówi jasno: wstrzymujemy sprzedaż do czasu uzupełnienia zapasów.

Więcej reguł dotyczących pisowni wyrazów z RŻ i Ż znajdziecie tu.

Komentarze