Jak piszemy: niedobre czy nie dobre - razem czy osobno

niedobre

Zależy od kontekstu

nie dobre

Zależy od kontekstu

Zależnie od kontekstu poprawne mogą być obie formy.

Przymiotnik niedobre oznacza coś o złym smaku, niemiłe usposobienie, nieodpowiednie lub coś nieprzynoszącego nic dobrego.

Pisownia łączna obowiązuje wtedy, gdy partykuła nie jest zestawiona z przymiotnikami (zgodnie z zasadą: nie z przymiotnikami zapisujemy łącznie).

Przykłady:

Durian jest bardzo niedobrym owocem.
Jasiu jest niedobrym kolegą, ponieważ dokucza innym dzieciom.

Natomiast pisownię rozłączną nie dobry stosujemy wtedy, gdy partykuła nie jest zaprzeczeniem oraz wprowadza zdanie przeciwstawne, a także wtedy, gdy występuje między identycznymi formami i tworzy uogólnienie (więcej o pisowni partykuły nie tutaj).

Przykłady:

Lekarstwo było nie dobre, ale działało.
Nie dobry, wręcz wspaniały zawodnik z numerem 7 poprowadził drużynę do zwycięstwa.

Komentarze

~ Weronikqa
1/2/20, 5:55 PM
Dalej nwm xdd