Skót od liczba porządkowa

liczba porządkowa = lp.

Poprawna pisownia

Od wyrażenia liczba porządkowa należy utworzyć skrót: lp.

 

Skrót ten powstał w wyniku połączenia pierwszych liter wyrazów, wchodzących w skład skracanego wyrażenia, dlatego stawiamy po nim kropkę (por. Słownik skrótów i skrótowców pod red. Jerzego Podrackiego).

UWAGA: Taki sam skrót tworzy się od zwrotu liczba pojedyncza. Z tego powodu należy zwracać szczególną uwagę na kontekst, w którym dany skrót został użyty.

 

Przykłady:

Skrótu lp. używa się najczęściej w spisach i tabelach, by określić pozycję danego punktu w kolejności.

Komentarze