Skrót od klasa

klasa = kl.

Poprawna pisownia

Od rzeczownika klasa należy utworzyć skrót: kl. (z kropką).

 

Zgodnie z regułą ortograficzną zapisujemy kropkę po skrótach zakończonych na inną literę niż skracany wyraz.

 

Przykłady:

Po zakończonej rekrutacji dowiedziałem się, że będę uczniem kl. I a.

W ofercie promocyjnej znajduje się lodówka marki Samsung kl. A++ z funkcją automatycznego otwierania drzwi.

Komentarze