Skrót od doktor nauk humanistycznych

doktor nauk humanistycznych = dr n. hum.

Poprawna pisownia

Skrót poprawnie utworzony od wyrażenia doktor nauk humanistycznych to: dr n. hum. (bez kropki po pierwszym skróconym wyrazie i z kropką po pozostałych oraz spacjami między skracanymi wyrazami).

 

Zastosowanie mają tu dwie słownikowe zasady, zgodnie z którymi w skrócie wyrazu doktor nie stawiamy kropki, ponieważ składa się on z pierwszej i ostatniej litery skróconego wyrazu, natomiast w skrótach wyrazów nauk i humanistycznych stawiamy kropkę, ponieważ składają się one z początkowych liter skróconych wyrazów.

Gdy skrót wyrazu doktor występuje w innym przypadku niż mianownik, trzeba go zapisać z kropką lub z dodaną końcówką fleksyjną. Należy jednak pamiętać, że ta reguła dotyczy tylko skrótu, który odnosi się do mężczyzny, a nie do kobiety.

 

Przykład:

Dzisiaj otrzymałem tytuł dr. n. hum.

Komentarze