Skrót od akr

akr = ac

Poprawna pisownia

Od nazwy jednostki miary akr należy utworzyć skrót: ac (bez kropki na końcu!).

 

Zgodnie z regułą ortograficzną nie stawiamy kropki po skrótach nazw jednostek miary i wagi.

 

Przykład: Jeden ac jest równy 4840 jardów kwadratowych.

Komentarze