Skrót od lekarz weterynarii

lekarz weterynarii = lek. wet.

Poprawna pisownia

Skrót poprawnie utworzony od wyrażenia lekarz weterynarii to: lek. wet. (z kropką po obu wyrazach i spacją między nimi).

 

Zastosowanie ma tutaj słownikowa zasada głosząca, że po skrótach składających się z początkowych liter skracanego wyrazu stawiamy kropkę.

 

Przykład:

Przychodnia została założona w 2001 roku przez lek. wet. Annę Kowalską.

Komentarze