Skrót od lekarz medycyny

lekarz medycyny = lek. med.

Poprawna pisownia

Skrót poprawnie utworzony od wyrażenia lekarz medycyny to: lek. med. (z kropką po obu wyrazach i spacją między nimi).

 

Zastosowanie ma tutaj słownikowa zasada głosząca, że po skrótach składających się z początkowych liter skracanego wyrazu stawiamy kropkę.

 

Przykład:

Spotkanie poprowadzi lek. med. Sławomir Nowak.

Komentarze