Skrót od doktor nauk społecznych

doktor nauk społecznych = dr n. społ.

Poprawna pisownia

Skrót poprawnie utworzony od wyrażenia doktor nauk społecznych to: dr n. społ. (bez kropki po pierwszym skróconym wyrazie i z kropką po pozostałych oraz spacjami między skracanymi wyrazami).

 

Skrót oznaczający stopień naukowy, utworzony na podstawie dwóch słownikowych zasad: po skrócie wyrazu doktor nie stawiamy kropki, ponieważ składa się on z pierwszej i ostatniej litery skróconego wyrazu, natomiast w skrótach wyrazów nauk i społecznych stawiamy kropkę, gdyż składają się one z początkowych liter skróconych wyrazów.

Gdy skrót wyrazu doktor występuje w innym przypadku niż mianownik, należy go zapisać z kropką lub dodaną końcówką fleksyjną. Należy jednak pamiętać, że ta reguła dotyczy tylko skrótu, który odnosi się do mężczyzny, a nie do kobiety.

 

Przykłady:

W 2008 roku zostałam dr n. społ.

W wykazie znajduje się spis osób, które otrzymały tytuł dr. n. społ.

Komentarze