Skrót od doktor inżynier

doktor inżynier = dr inż.

Poprawna pisownia

Skrót poprawnie utworzony od wyrażenia doktor inżynier to: dr inż. (bez kropki po pierwszym wyrazie i z kropką po drugim).

 

Zastosowanie mają tu dwie słownikowe zasady:

1. w skrócie wyrazu doktor nie stawiamy kropki, ponieważ składa się on z pierwszej i ostatniej litery skróconego wyrazu,

2. w skrócie wyrazu inżynier stawiamy kropkę, ponieważ składa się on z początkowych liter skróconego wyrazu.

 

UWAGA! Gdy skrót wyrazu doktor występuje w innym przypadku niż mianownik, należy go zapisać z kropką lub dodaną końcówką fleksyjną.

 

Przykłady:

Seminarium prowadzi dr inż. Jerzy Kowalski.

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją pod redakcją dr. inż. Jerzego Kowalskiego.

Komentarze