Skrót od doktor nauk prawnych

doktor nauk prawnych = dr n. pr.

Poprawna pisownia

Skrót poprawnie utworzony od wyrażenia doktor nauk prawnych to: dr n. pr. (bez kropki po pierwszym skróconym wyrazie i z kropką po pozostałych oraz spacjami między skracanymi wyrazami).

 

Słowniki jednoznacznie podają, że skrót od słowa doktor piszemy bez kropki na końcu (chyba że występuje on w innym przypadku niż mianownik), natomiast skróty od słów nauk i prawnych piszemy zawsze z kropką na końcu każdego z nich.

Warto wiedzieć, że doktor nauk prawnych może być jednocześnie radcą prawnym, czyli posługiwać się skrótem r. pr.

 

Przykład:

Czy dr n. pr. może być wpisany na listę radców prawnych?

Komentarze