Skrót od Anno Domini

Anno Domini = A.D., AD

Poprawna pisownia

Od wyrażenia Anno Domini można utworzyć dwie formy skrótu: A.D. (z kropkami po obu literach) lub AD (bez żadnych kropek).

 

Mimo że obie formy skrótu (A.D. i AD) są uznawane za poprawne, to pierwsza z nich jest częściej stosowana i poparta słownikową zasadą, zgodnie z którą w obcych nazwach wielowyrazowych po każdym wyrazie stawia się kropkę.

 

Przykłady:

Do wielkiej bitwy doszło A.D. 1410.

Krążyły plotki, że koniec świata nastąpi AD 2012.

Komentarze