Skrót od profesor belwederski

profesor belwederski = prof.

Poprawna pisownia

Skrót poprawnie utworzony od wyrażenia profesor belwederski to: prof. (z kropką na końcu).

 

Wyrażenie profesor belwederski (profesor tytularny) jest nazwą potoczną, oznaczającą tytuł naukowy nadawany przez Prezydenta RP. Skróceniu ulega tylko pierwszy wyraz, po którym stawiamy kropkę, natomiast drugi wyraz pozostaje w domyśle.

Sposób zapisu skrót pochodzącego od tego wyrażenia ma związek ze zmianami wprowadzonymi 1 października 2018 roku, kiedy to zrezygnowano z podziału na profesora zwyczajnego, nadzwyczajnego i wizytującego na rzecz profesora i profesora uczelnianego.

 

Przykład:

Dyplom uznania otrzymał prof. Jan Kowalski, wybitny specjalista w dziedzinie medycyny estetycznej.

Komentarze