Skrót od profesor doktor habilitowany

profesor doktor habilitowany = prof. dr hab.

Poprawna pisownia

Skrót poprawnie utworzony od wyrażenia profesor doktor habilitowany to: prof. dr hab. (z kropką po pierwszym i ostatnim skracanym wyrazie, bez kropki po drugim skracanym wyrazie i ze spacjami między nimi).

 

W tym przypadku obowiązują dwie słownikowe zasady. Po skrótach wyrazów profesor i habilitowany stawiamy kropkę, ponieważ składają się one z początkowych liter skracanych wyrazów, natomiast po skrócie wyrazu doktor kropki nie stawiamy, gdyż składa się on z pierwszej i ostatniej litery skracanego wyrazu (wyjątkiem jest użycie tego skrótu w przypadkach zależnych, wówczas musimy postawić kropkę lub dodać odpowiednią końcówkę fleksyjną).

 

Przykład:

Recenzentem pracy magisterskiej był prof. dr hab. Jan Kowalski.

Komentarze