Skrót od magister inżynier

magister inżynier = mgr inż.

Poprawna pisownia

Skrót poprawnie utworzony od wyrażenia magister inżynier to: mgr inż. (bez kropki po pierwszym wyrazie i z kropką po drugim).

 

Zastosowanie mają tu dwie słownikowe zasady:

1. w skrócie wyrazu magister nie stawiamy kropki, ponieważ składa się on z pierwszej i ostatniej litery skróconego wyrazu oraz jednej z liter środkowych będących spółgłoską,

2. w skrócie wyrazu inżynier stawiamy kropkę, ponieważ składa się on z początkowych liter skróconego wyrazu.

 

UWAGA! Gdy skrót wyrazu magister występuje w innym przypadku niż mianownik, należy go zapisać z kropką lub dodaną końcówką fleksyjną.

 

Przykłady:

Kierownikiem budowy jest mgr inż. Karol Nowak.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z mgr. inż. Karolem Nowakiem.

Komentarze