Skrót od jak niżej

jak niżej = jn.

Poprawna pisownia

Od wyrażenia jak niżej należy utworzyć skrót: jn. (z kropką).

 

Jest to skrót powstały z połączenia pierwszych liter wyrazów wchodzących w skład wyrażenia i powinien zostać zakończony kropką.

 

Przykład:

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie informuję jn.: Elektrodrążarka o przesuwie osi X =400, Y =300 mm nie zostanie odrzucona z oferty hadlowej.

Komentarze