Skrót od ar

ar = a

Poprawna pisownia

Poprawnie utworzony skrót od jednostki ar to: a (bez kropki na końcu!).

 

Po skrótach nazw jednostek miar, wag, powierzchni oraz polskich jednostek pieniężnych nie stawiamy kropki na końcu (zob. Słownik skrótów i skrótowców pod red. Jerzego Podrackiego).

 

Przykłady:

Jeden a to 100 metrów kwadratowych.

Potrzebujemy 50 a, żeby zasadzić wszystkie warzywa.

Komentarze