Skrót od arcybiskup

arcybiskup = abp

Poprawna pisownia

Od nazwy arcybiskup należy utworzyć skrót: abp (bez kropki na końcu).

 

Zastosowanie znajduje tutaj zasada głosząca, że nie stawiamy kropki po skrótach zakończonych na tę samą literę, co skracany wyraz w pełnej formie.

UWAGA: Odmieniając skrót abp przez przypadki zależne, należy zastosować kropkę tam, gdzie na końcu wyrazu znajduje się głoska inna niż „p”.

 

Przykłady:

Abp Ryś skierował do młodych homilię na temat nadużywania przemocy słownej i fizycznej.

Msza Święta z udziałem abp. Jędraszewskiego odbędzie się w Kolegiacie św. Anny w środę o godz. 18:00.

Komentarze