Skrót od artykuł

artykuł = art.

Poprawna pisownia

Skrót poprawnie utworzony od słowa artykuł to: art. (z kropką na końcu).

 

Zastosowanie ma tutaj słownikowa zasada głosząca, że po skrótach kończących się na literę inną niż skracany wyraz stawiamy kropkę.

Chociaż samo słowo artykuł jej popularne, to skrót art. funkcjonuje głównie w prawodawstwie i pismach urzędowych, w treściach aktów prawnych.

 

Przykład:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1. lit c, d i e RODO.

Komentarze