Skrót od aspirant

aspirant = asp.

Poprawna pisownia

Od rzeczownika aspirant należy utworzyć skrót: asp. (z kropką na końcu).

 

Zgodnie z regułą poprawnej polszczyzny stawiamy kropkę po skrócie zakończonym na inną literę niż wyraz w pełnym brzmieniu. Skrót asp. powstał od pierwszych liter skracanego wyrazu.

 

Przykłady:

Asp. Majakowski przyjął zgłoszenie i wezwał posiłki ze strony CBA.

Policjantem, który pełnił służbę podczas napadu był asp. Michał Waligórski.

Komentarze