Skrót od bez daty

bez daty = b.d.

Poprawna pisownia

Od zwrotu bez daty należy utworzyć skrót: b.d. (z dwoma skrótami).

 

Jest to skrót utworzony od pierwszych liter wyrazów wchodzących w skład skracanego wyrażenia, dlatego należy oddzielić je kropką. Z tego względu powinna się ona pojawić również na końcu skrótu.

 

Przykład: W kolekcji można znaleźć monety koronne, trojaki, b.d.

Komentarze