Skrót od bieżącego roku

bieżącego roku = br.

Poprawna pisownia

Skrót od wyrażenia bieżącego roku to: br. (z kropką na końcu).

 

Zastosowanie ma tutaj zasada głosząca, że skracając wyrażenia złożone z dwóch lub więcej wyrazów, kiedy kolejny z nich rozpoczyna się od spółgłoski, nie rozdzielamy skrótu kropką. Stawiamy ją jedynie na końcu. Skrót br. został utworzony od pierwszych liter wyrazów skracanego zwrotu, z których każda jest spółgłoską.

UWAGA: Można spotkać się z zapisem b.r., jednak oznacza on zupełnie co innego niż bieżący rok. Skrót ten stosują bibliotekarze i księgarze do oznaczania publikacji, których data wydania nie jest znana. Wówczas b.r. oznacza brak roku.

 

Przykłady:

Spotkanie z dyrektorem Instytutu Książki odbędzie się w Centrum Prasowym 29 grudnia br. o godz. 16:00.

W dniu 4 stycznia br. będzie miała miejsce debata kandydatów na urząd Prezydenta m. st. Warszawy.

Komentarze