Skrót od bilion

bilion = bln

Poprawna pisownia

Od wyrazu bilion należy utworzyć skrót: bln - bez kropki (czytany jednak zawsze jako pełen wyraz).

 

Zastosowanie znajduje tutaj zasada głosząca, że po skrótach zakończonych na tę samą literę, co wyraz skracany, nie stawiamy kropki – w tym wypadku literą tą jest „n”.

UWAGA: Po skrócie bln nie stawiamy kropki nawet w przypadkach niezależnych!

 

Przykłady:

Nowoczesna kamera miniaturowa jest w stanie zapisać bln obrazów w przeciągu jednej sekundy.

Rząd postanowił przeznaczyć na ratowanie narodowej gospodarki pół bln dolarów.

Komentarze