Skrót od biskup

biskup = bp

Poprawna pisownia

Od nazwy godności kościelnej biskup należy utworzyć skrót: bp (bez kropki na końcu!).

 

Skrót ten powstał z połączenia pierwszej i ostatniej litery skracanego wyrazu, w związku z tym, zgodnie z zasadą poprawnej polszczyzny, kropka na jego końcu nie występuje.

UWAGA: W przypadkach, w których forma gramatyczna tego wyrazu przewiduje na końcu inną literę niż „p”, kropka powinna się pojawić na końcu skrótu.

 

Przykłady:

Kazanie bp. Gieryszewskiego nawiązywało do aktualnej sytuacji politycznej w Polsce.

Bp Kowalczyk interweniował w sprawie fałszywych doniesień medialnych o sytuacji w krakowskiej kurii.

Komentarze