Skrót od błogosławiony

błogosławiony = bł.

Poprawna pisownia

Skrót od wyrazu błogosławiony to: bł. (z kropką).

 

Został utworzony za pomocą pierwszych liter skracanego wyrazu. Zgodnie z regułą ortograficzną stawiamy kropkę po skrótach zakończonych na inną literę niż wyraz w pełnym brzmieniu.

 

Przykłady:

Drugorzędną patronką diecezji rzeszowskiej została ustanowiona . Karolina Kózka.

Bł. Anna Katarzyna Emmerich. Anna przyszła na świat w dniu 8 września 1774 roku w Flamschen, w Westfalii.

Komentarze