Skrót od brygadier

brygadier = bryg.

Poprawna pisownia

Od rzeczownika brygadier należy utworzyć skrót: bryg. (z kropką na końcu).

 

Zastosowanie znajduje tutaj zasada głosząca, że stawiamy kropkę po skrótach wyrazów, jeśli kończą się one na inną literę niż wyraz skracany.

 

Przykład: Telefon odebrał Jan Majkowski, st. bryg. OSP w Wilimowicach.

Komentarze