Skrót od chorąży

chorąży = chor.

Poprawna pisownia

Skrót utworzony od nazwy stopnia wojskowego chorąży to: chor. (z kropką na końcu).

 

Zasada ortograficzna głosi, że skracając wyrazy jednowyrazowe przy użyciu pierwszych liter skracanego wyrazu, na końcu zawsze stawiamy kropkę. Skrót chor. umieszcza się zazwyczaj bezpośrednio przed imieniem i nazwiskiem osoby, której dany stopień dotyczy.

UWAGA: Skrót chor. często występuje w towarzystwie innych wskazań tytularnych np. mł. chor. (młodszy chorąży) lub st. chor. (starszy chorąży).

 

Przykłady:

St. chor. Łukasz Major odebrał dzisiaj odznaczenie w imieniu swojego brata.

Najniższym stopniem w korpusie podoficerskim jest młodszy chor.

Komentarze