Skrót od ciąg dalszy

ciąg dalszy = cd.

Poprawna pisownia

Skrót poprawnie utworzony od wyrażenia ciąg dalszy to: cd.

 

Za Słownikiem skrótów i skrótowców pod redakcją Jerzego Podrackiego należy przyjąć zasadę, że skracając zwroty wielowyrazowe, kropki między literami stawiamy tylko wtedy, gdy drugi lub kolejny wyraz w nazwie rozpoczyna się od samogłoski. W omawianym skrócie wszystkie człony zaczynają się spółgłoską, dlatego zapisujemy tylko jedną kropkę, na końcu skrótu.

UWAGA: Podobnie jest w przypadku rozwiniętej wersji tego wyrażenia – ciąg dalszy nastąpi. Wówczas skrót to cdn.

 

Przykład:

cd. Po wyruszeniu na szlak w kierunku szczytu wulkanu byliśmy już poważnie zmęczeni i wszyscy czuliśmy, że najwyższy czas na postój […].

Komentarze

~ Ok
1/10/22, 3:14 PM
Ok