Skrót od co należało dowieść

co należało dowieść = cnd.

Poprawna pisownia

Od zwrotu co należało dowieść należy utworzyć łaciński skrót q.e.d., jednak polskim odpowiednikiem jest forma: cnd. - utworzona od pierwszych liter wyrazów wchodzących w skład wyrażenia.

 

Jest to skrót od łacińskiej formuły quod erat demonstrandum. Wyrażenie to jest wykorzystywane jako znak zakończenia wyprowadzonego dowodu tezy lub tematu.

 

Przykład: Jeżeli dany ciąg P1, P2…….P5 jest dowodem formalnym przy zbiorze aksjomatów A, to mówi się, że jest to dowód formalny dla pn z A oraz że pn da się dowieść z A cnd.

Komentarze