Skrót od definicja

definicja = def.

Poprawna pisownia

Od rzeczownika definicja należy utworzyć skrót: def. (z kropką).

 

Skrót powstał w wyniku połączenia pierwszych liter skracanego wyrazu, przy czym ostatnia litera skrótu jest inna niż ostatnia litera słowa definicja. Z tego powodu na końcu skrótu należy postawić kropkę.

 

Przykłady:

Proszę podać def. mediany oraz uzasadnić reguły jej obliczania.

Def. słownikowa podaje, że gżegżółka to inaczej kukułka.

Komentarze