Skrót od dekagram

dekagram = dag, dkg

Poprawna pisownia

Od nazwy jednostki miary dekagram należy utworzyć skrót: dag lub dkg (bez kropki na końcu).

 

Według Słownika skrótów i skrótowców pod redakcją Jerzego Podrackiego po skrótach nazw jednostek miar i wag nie stawiamy kropki, chyba że skróty znajdują się na końcu zdania.

UWAGA: Dawniej jako jedyny poprawny funkcjonował skrót dkg. Obecnie można z powodzeniem stosować obie wersje.

 

Przykłady:

Poproszę 20 dkg szynki wiejskiej.

Ile dag ogórków potrzeba do zrobienia sałatki jarzynowej?

Komentarze