Skrót od dnia

dnia = dn.

Poprawna pisownia

Od sformułowania dnia należy utworzyć skrót: dn. (z kropką na końcu).

 

Jest to skrót powstały z pierwszych liter skracanego wyrażenia, po którym, zgodnie z zasadą ortograficzną, należy postawić kropkę. Wyrażenie dnia umieszcza się zazwyczaj w pismach urzędowych lub okolicznościowych w zapisie daty w nagłówku.

 

Przykłady:

W dn. 15 marca Prezydent podpisał ustawę traktującą o przemocy na tle seksualnym.

Warszawa, dn. 1 lutego 2010 r.

Komentarze