Skrót od do spraw

do spraw = ds.

Poprawna pisownia

Od wyrażenia do spraw należy utworzyć skrót: ds. (z jedną kropką na końcu).

 

Przy tworzeniu skrótu kierujemy się zasadą głoszącą, że skracając polskie nazwy wielowyrazowe, w których każdy z członów rozpoczyna się spółgłoską, nie rozdzielamy ich kropką – stawiamy ją jedynie na końcu (por. Słownik skrótów i skrótowców pod red. Jerzego Podrackiego). Tak jest w przypadku skrótu ds. utworzonego od pierwszych liter wyrazów skracanego wyrażenia.

 

Przykłady:

Barbara Socha została mianowana podsekretarzem stanu w MEN ds. żłobków i przedszkoli.

Obecnie rekrutujemy na stanowisko: Specjalista ds. promocji i komunikacji.

Komentarze