Skrót od docent

docent = doc.

Poprawna pisownia

Od nazwy stanowiska naukowego docent należy utworzyć skrót: doc. (z kropką na końcu).

 

Jest to skrót powstały w wyniku wykorzystania pierwszych liter skracanego wyrazu. Słownik skrótów i skrótowców pod red. Jerzego Podrackiego zaznacza, że stawiamy kropkę po skrótach zakończonych na literę inną niż ostatnia w skracanym wyrazie - taka sytuacja ma miejsce w przypadku skrótu doc.

 

Przykłady:

Wykład inauguracyjny wygłosi doc. Adam Wolański.

Zapisaliśmy się na zajęcia do doc. Anny Mariańskiej.

Z powodu choroby doc. Bogusław Dolski odwołuje wszystkie swoje zajęcia do końca tygodnia.

Komentarze