Skrót od doktor habilitowany

doktor habilitowany = dr hab.

Poprawna pisownia

Od stopnia doktor habilitowany należy utworzyć skrót: dr hab. (z kropką tylko na końcu!).

 

Powstał on w wyniku połączenia skrótów poszczególnych wyrazów wchodzących w skład wyrażenia, przy czym po wyrazie dr w mianowniku nigdy nie stawiamy kropki. Skrót hab. należy natomiast zakończyć kropką, ponieważ jego ostatnią literą nie jest jednocześnie ostatnia litera skracanego wyrazu.

UWAGA: Najczęściej popełniany błąd to zapis dr. hab. (obie cząstki zakończoną kropką).

 

Przykłady:

Promotorem mojej pracy będzie prof. dr hab. Roman Czajka.

Ćwiczenia poprowadzi dr hab. Jarosław Wolny.

Komentarze