Skrót od dolar

dolar = dol.

Poprawna pisownia

Skrót poprawnie utworzony od rzeczownika dolar to: dol. (z kropką na końcu).

 

Zgodnie z regułą poprawnej pisowni w polszczyźnie w skrótach, które kończą się na literę inną niż ostatnia litera skracanego wyrazu, zawsze stawiamy kropkę.

UWAGA: Oprócz skrótu dol. można się spotkać również z zapisem symbolicznym – USD, jednak jak już powiedziano, jest to raczej symbol walutowy aniżeli skrót.

 

Przykłady:

Ledwo przyjechałam do Stanów, a już wydałam 50 dol. na transport z lotniska.

Przepraszam, jaki kurs ma obecnie dol. amerykański?

Komentarze