Skrót od dotyczący

dotyczący = dot.

Poprawna pisownia

Od przymiotnika dotyczący należy utworzyć skrót: dot. (zakończony kropką).

 

Jest to skrót powstały od pierwszych liter skracanego wyrazu i kończy się na inną literę niż on. W takim wypadku po skrócie zawsze należy postawić kropkę.

 

Przykłady:

Zakaz wjazdu nie dot. mieszkańców posesji.

Nakaz noszenia rękawiczek i maseczek na terenie sklepu dot. ekspedientów oraz wszystkich klientów.

Komentarze