Skrót od dowódca

dowódca = dow., d-ca

Poprawna pisownia

Od rzeczownika dowódca można utworzyć dwie alternatywne wersje skrótu: dow. oraz d-ca (pierwszy z kropką, drugi bez!).

 

W pierwszym przypadku skrót ten powinniśmy zakończyć kropką z uwagi na fakt, że kończy się na inna literę niż skracany wyraz. W przypadku skrótu d-ca kropka się nie pojawia, ponieważ na końcu stoi ta sama litera, co na końcu wyrazu w pełnym brzmieniu – a.

 

Przykłady:

Prezydent mianował nowego dow. sił zbrojnych – gen. Adama Sosnowskiego.

Obowiązki rzecznika prasowego przejął dotychczasowy d-ca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. dr Dariusz Parylak.

Komentarze