Skrot od dzieło cytowane

Dzieło cytowane = dz.cyt.

Poprawna pisownia

Od zwrotu dzieło cytowane należy utworzyć skrót: dz. cyt. (z dwiema kropkami).

 

Forma ta powstała w wyniku skrócenia poszczególnych wyrazów wchodzących w skład całego wyrażenia. Skrót ten najczęściej można znaleźć w opisach bibliograficznych.

UWAGA: Zamiennie ze skrótem dz. cyt. można stosować wersję w języku łacińskim - "op. cit".

 

Przykład:

Kotarbiński, dz. cyt., s. 48.

Kowalski, Cemia organiczna. Ćwiczenia, dz. cyt., s. 27.

Komentarze