Skrót od Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Dz. U., DzU

Poprawna pisownia

Od wyrażenia Dziennik Ustaw można utworzyć dwie formy skrótu: DzU (i ta jest poprawna ortograficznie) oraz Dz. U. (która jest powszechnie praktykowana i została usankcjonowana zwyczajowo).

 

Choć słowniki poprawnej polszczyzny uwzględniają formę DzU za jedyną poprawną językowo, dopuszczają użycie również drugiej wersji i nie uznają tego jako błąd.

Skrót ten zawsze czytany jest jako pełne wyrażenie.

 

Przykłady:

Zgodnie z Ustawą z dn. 20.08.2000 r. o organizacji imprez masowych, Dz. U. nr 234 musimy zapewnić patrol medyczny podczas koncertu.

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, DzU nr 15 nie przewiduje możliwości szyfrowania danych wobec organów państwowych służb bezpieczeństwa.

Komentarze