Skrót od generał

generał = gen.

Poprawna pisownia

Od nazwy stopnia generał należy utworzyć skrót gen. (z kropką na końcu).

 

Zasada ortograficzna głosi, że po skrótach utworzonych od pierwszych liter skracanego wyrazu kropka powinna się pojawić. Skrót gen. zawsze odczytuje się jako cały, odmienny wyraz.

UWAGA: Skróty nazwy stopni wojskowych zawsze zapisuje się małą literą (chyba że znajdują się na początku zdania).

 

Przykłady:

Rok 2007 został ogłoszony rokiem gen. Władysława Andersa.

Robert Walewski został gen. straży granicznej.

Komentarze