Skrót od gimnazjum

gimnazjum = gim.

Poprawna pisownia

Poprawny skrót od rzeczownika gimnazjum to: gim. (z kropką na końcu).

 

Zgodnie z zasadami poprawnej polszczyzny skróty pojedynczych wyrazów, które kończą się na literę inną niż skracany wyraz, kończymy kropką.

 

Przykład: W budynku przy ul. Jana Kasprowicza mieści się SP nr 13 oraz Gim. Nr 1 im. Wandy Rutkowskiej.

Komentarze